• POZOR POZOROVANIE!
 • Republiku si vracať nedáme!
 • KNIHA – CHLIEB INTELIGENCIE
 • PAIN S VAMI!

>

 • "Rytier patrí k tomu najlepšiemu, čo súčasná slovenská tvorba ponúka."
  Pravda
 • "Rytiera možno považovať za skutočnú udalosť v slovenskej poézii písanej mužmi v posledných rokoch."
  Knižná revue
 • "Mládenci, zdá sa, že niekto povolil uzdu príliš skoro. Ten Rimbaud je už zasa na úteku... A vyvádza. Bisťu! Jean-Arthur Rambo."
  Romboid
 • "Zaujímavé, v mnohom podnetné a pozitívne provokujúce dielo! Ide o udalosť o to väčšiu, že sa s podobnými dielami stretávame čoraz menej."
  Revue aktuálnej kultúry
 • "Painova kniha predstavuje jeden zo zaujímavých a esteticky nosných polôh súčasnej poézie."
  Rádio Slovensko
 • "Rytier je sympatický svojím deštruktívnym úsilím, provokatívnosťou, ako aj sebaironickým gestom."
  Vlna
 • "Agda Bavi Pain patrí v slovenskej literatúre, a v širšom zmysle aj v kultúre, po roku 2000 k najzaujímavejším zjavom."
  TOP 5
 • "Koncentrácia vulgarizmov najhrubšieho zrna, redukcia básnických prostriedkov takmer na nulu – to sú atribúty spochybňujúce výsledok."
  vedecký seminár Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry

Reakcie slovenských médií a kritiky na poslednú 2-knihu hviezdnych sci-fi básní a hrdinských spevov Rytier bez básne a Hany z roku 2010.